APK

Algemene Periodieke Keuring

In Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. U moet uw personenauto, bedrijfsauto, driewieler of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, jaarlijks of om de twee jaar laten keuren.

Tijdens de keuring wordt er op een aantal aspecten gelet zoals bv: Uitlaatgassen en Stuurinrichting. Na afloop van de APK krijg je een keuringsrapport. Hierop staat of de auto is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatie- en afkeurpunten. Daarnaast kunnen er op het rapport adviespunten staan. Dit zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen.